Δημητριάδης Ιωάννης Περιφερειακός Έφορος rc@nat.sep.org.gr
Χατζόπουλος Νικόλαος Αν. Περιφερειακός Έφορος drc@nat.sep.org.gr
Αθηναίος Χαράλαμπος Εφ. Οικονομικών και Περιουσίας finance@nat.sep.org.gr
Λογγοβίτης Σταύρος Εφ. Διοίκησης admin.c@nat.sep.org.gr
Τσουκαλάς Νικόλαος Βοηθός ΠΕ (Κεντρικός Τομέας) arc.a@nat.sep.org.gr
Τσαμαΐδης Δημήτριος Βοηθός ΠΕ (Τομέας Νέας Σμύρνης) arc.b@nat.sep.org.gr
Καλούπης Δημήτριος Βοηθός ΠΕ (Νότιος Τομέας) arc.c@nat.sep.org.gr
Κεφαλάς Παναγιώτης Βοηθός ΠΕ (Βόρειος Τομέας) arc.d@nat.sep.org.gr
Μπονώρη Χριστίνα Εφ. Εκπαίδευσης training@nat.sep.org.gr
Φώτου Μαρία Εφ. Κλάδου Λυκοπούλων cubs@nat.sep.org.gr
Μίχαλος Μιχάλης Εφ. Κλάδου Προσκόπων scouts@nat.sep.org.gr
Μπαλάσκας Αναστάσιος Εφ. Κλάδου Ανιχνευτών explorers@nat.sep.org.gr
Ηλιόπουλος Θεόδωρος Εφ. Κλάδου Προσκοπικών Δικτύων scout.network@nat.sep.org.gr
Καραγιάννης Γεώργιος Εφ. Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων sea.scouts@nat.sep.org.gr
Κοντογιάννης Δημήτριος Εφ. Δημοσίων Σχέσεων pr@nat.sep.org.gr
Μαρούλης Στέφανος Εφ. Πληροφορικής it@nat.sep.org.gr
Κοντίνη Χριστίνα Αν. Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων
Δημητρακοπούλου Τζίνη Αν. Έφορος Κλάδου Προσκόπων