Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

When:
28/04/2018 – 29/04/2018 all-day
2018-04-28T00:00:00+03:00
2018-04-30T00:00:00+03:00
Contact:
Νίκος Χατζόπουλος
6944864010
Εκδρομή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους @ Greece

Ο Κλάδος Προσκόπων της Π.Ε. Νοτίου Αττικής, σε εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος, διοργανώνει δύο Εκδρομές Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους στις 21-22 Απριλίου 2018 καθώς και στις 28-29 Απριλίου 2018 στον Υμηττό. Σκοπός της εκδρομής είναι να αποδείξουν οι Πρόσκοποι που θα συμμετάσχουν ότι τόσο ατομικά, όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, παίρνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στο ύπαιθρο με διανυκτέρευση.

Την ευθύνη της εκδρομής θα έχει η Επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους που αποτελείται από:
– τον Έφορο Κλάδου Προσκόπων της ΠΕΝΑ
– την Αν. Έφορο Κλάδου Προσκόπων της ΠΕΝΑ
– τους Αρχηγούς των Ομάδων που θα συμμετέχουν

Για τη συμμετοχή των Προσκόπων απαιτείται:
– να έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.
– κάθε Αρχηγός Ομάδας να καταθέσει στην Περιφέρεια αντίγραφο του Μητρώου του υποψηφίου Προσκόπου Χρυσού Βέλους
– να φτάσει στην Επιτροπή Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους η Δήλωση Συμμετοχής που επισυνάπτεται, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από αντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μέλους ΣΕΠ του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Τρίτη 3/04/2018, οπότε και η επιτροπή εξερεύνησης θα αξιολογήσει τα προσόντα και ικανότητες του κάθε Προσκόπου. Η σύνθεση των Εξερευνητικών Ομάδων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδρομής θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΕ στη Ν. Σμύρνη και ώρα 17:00.

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε Εξερευνητικές Ομάδες, οι οποίες θα πρέπει:
• Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη και πυξίδα σε άγνωστη διαδρομή.
• Να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο σε πρόχειρο κατάλυμα.
• Να προγραμματίσουν και να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες όπως:
– Χαρτογράφηση της περιοχής
– Μετρήσεις και υπολογισμούς
– Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού
– Κατασκευή συσκευής συλλογής νερού
– Συλλογή φύλλων και πετρωμάτων
– Προστασία περιβάλλοντος
– Κοινωφελείς δραστηριότητες
– Μαγείρεμα με ή χωρίς σκεύη
– Φωτογραφικό ημερολόγιο
– Παρατήρηση ουράνιου θόλου κ.α.
• Να μαγειρέψουν.
• Να επιδεικνύουν σε κάθε στιγμή της εκδρομής Προσκοπικό Πνεύμα.

Κάθε Εξερευνητική θα πρέπει να παρουσιάσει στην Επιτροπή Εξερεύνησης τις ομαδικές και ατομικές εργασίες που θα ζητηθούν, στις 13 Μαΐου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΕ στη Ν. Σμύρνη και ώρα 18:30. Η επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους θα αξιολογήσει τη δουλειά των Προσκόπων και θα εισηγηθεί στον Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα απονείμει τα διακριτικά Χρυσού Βέλους στους επιτυχόντες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Έφορο Κλάδου Προσκόπων, Νίκο Χατζόπουλο, στο τηλ. 6944 864010 ή στο email: penotprosk@sep.org.gr.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση συμμετοχής.